slogan
Home / Tin Tức / Giới thiệu chung về hàn kim loại

Giới thiệu chung về hàn kim loại

Xem thêm: Giá Máy Hàn Mig,Giá Máy Hàn Hồ Quang

1.1.1 Khái niệm
Hàn kim loại là một ph−ơng pháp nối liền các chi tiết lại với nhau thành một khối không thể tháo rời được bằng cách:
• Nung kim loại vùng hàn đến nhiệt độ nóng chảy sau khi đông dặc ta được mối liên kết vững chắc gọi là hàn nóng chảy;
• Hoặc có thể nung chúng đến nhiệt độ cao nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại đó (đối với kim loại dẻo thì có thể không nung) rồi dùng lực lớn ép chúng dính chắc vào nhau gọi là hàn áp lực;
• Có thể dùng kim loại trung gian nóng chảy rồi nhờ sự hoà tan, khuyết tán kim loại hàn vào vật hàn mà tạo nên mối ghép gọi là hàn vảy. Hiện nay còn có thể dùng keo để dán các chi tiét lại với nhau để tạo nên các mối nối ghép;
• Ngoài ra ta còn có thể dung keo kim loại để dán chung dính chắc vào nhau gọi là dán kim loại.

1.1.2 ứng dụng :
Hàn kim loại dóng một vai trò rất quuan trọng trong quá trình gia công, chế tạo và sửa chữa phục hồi các chi tiết máy.Hàn không chỉ thể dùng để nối ghép các kim loại lại với nhau mà còn ứng dụng để nối các phi kim loại hoặc hổn hợp kim loại với phi kim loại. Hàn có mặt trong các ngành công nghiệp, trong ngành y tế hay trong các ngành phục hồi sửa chữa các sản phẩm nghệ thuật,…

1.1.3 Đặc điểm c ủa hàn kim loại
a. Tiết kiệm kim loại
• So với tán ri vê, hàn kim loại có thể tiết kiệm từ 10 – 15 % kim loại (do phần đinh tán, phần khoa lổ) và ch−a kể đến độ bền kéêt cấu bị giảm do khoan lổ.

ScreenShot_20170315094752

H. 1-1 So sánh mối ghép nối hàn và tán rivê

• So với đúc : Tiết kiệm khoảng 50 % kim loại do mối hàn khi hàn không cần hệ thông đậu hơi, đậu ngót, bên cạnh đó chiều dày vật đúc lớn hơn vật hàn,…
• Tiết kiệm kim loại quý hiếm : Ví dụ khi chế tạo dao tiện ta chỉ cần mua vật liệu phần cắt gọt là thép dụng cụ còn phần cán ta sử dụng thép th−ờng CT38 Sẽ có gí thành rẻ mà vẫn thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật.

 

Rate this post
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail